Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
V Y K

Realizované projekty

Přehled vybraných realizovaných staveb naší firmou se základní informací, a odkazy na fotografie z průběhu prováděných prací.

Hinton, a. s.

srpen 2023
Výstavba pilotů „Běchovice“ – zaměření, výkopové práce, výroba šablon, betonáž, fotodokumentace projektu je zde

S com, s. r. o.

čerenec 2023
U Nikolajky – zemní a výkopové práce, bourání asfaltu a betonů, rozebrání, čištění a třídění dlažby, pokládka HDPE trubek, sondy na protlaky, obnova povrchů. Fotodokumentace je zde.

OÚ Psáry

červen 2023
Pozemní práce na dopravní infrastruktuře – fotodokumentace na tomto odkazu.

OÚ Svinaře

duben 2023
Výkopové a zemní práce, pokládka HDPE trubek, fotodokumentaci naleznete zde.

Hinton, a. s.

leden 2023
Výstavba pilotů – zaměření, výkopové práce, výroba šablon, betonáž, fotografie jsou dostupné zde.

Zakládání staveb, a. s.

březen – duben 2022
Výstavba vodících zídek pro převrtávané piloty – VD Orlík, formování šablon, výkopové práce, ruční dočištění, betonáž. Fotografie z provádění stavby naleznete zde.

Státní zkušebna strojů a. s.

březen – duben 2022
Kompletní oprava komunikací v areálu Státní zkušebny strojů. Fotografická dokumentace je zde.

OÚ Svinaře

únor 2022
Oprava cest a komunikací štěrkodrtí a asfaltovým recyklátem, vyřezání náletový křovin a štěpkování na území obcí Lhotka-Bílý kámen, Halouny, Svinaře. Fotografie dokumentující prováděné práce najdete zde.

Zakládání staveb, a. s.

únor 2022
Výstavba kruhových vodících zídek – výroba šablon, výkopové práce, betonáž – Smíchov City, fotodokumentace zde.

S com, s. r. o.

listopad 2021
Vinohradská – Šrobárova – zemní a výkopové práce OP Vodafone, výběr z fotografií je ke zhlédnutí zde

RD Svinaře – vodovodní přípojka

listopad 2021
Vodovodní přípojka – zemní a výkopové práce, Svinaře. Fotografie zde

OÚ Svinaře – palisáda

listopad 2021
Výstavba palisádové opěrné zídky veřejné zeleně, průběh prací je dokumentován zde.

Obnova ovocné aleje v obci Svinaře-Halouny

listopad 2021
Výsadba stromů, osazení podpůrných kůlů včetně příček a vyvázání, povýsadbový řez, ochrana proti okusu a škůdcům. Fotografická dokumentace je k dispozici zde.

S com, s. r. o.

říjen 2021
Na Maninách – Tusarova – Komunardů – Jateční – zemní a výkopové práce, bourání betonů a asfaltu, rozebrání dlažby a mozaiky, pokládka HDPE trubek, pokládky nových povrchů. Fotografická dokumentace je zde.

S com, s. r. o.

srpen 2021
Na Cihlářce – bourání betonů, asfaltu, řezání a odvozy, betonování podkladu pod asfalt, sondy, výkop na kabelovou komoru, stěhování klece na kontejnery a kontejnerů. Fotografická dokumentace je zde.

STÁTNÍ ZKUŠEBNA STROJŮ A. S.

srpen 2021
Oprava parkoviště před budovou E, dosypání a zhutnění zeminy okolo kanalizace, oprava gajgů, dešťové odvodnění, pokládka nového povrchu. Fotografie před zahájemím prací a po dokončení najdete zde.

S com, s. r. o.

červenec 2021
Blattného – zemní a výkopové práce OP Planet A, bourání betonů a asfaltu – řezání a odvozy, betonování podkladu pod asfalt a žulovou dlažbu. Startovací a cílová jáma na protlak. Pokládka povrchů. Výběr z fotografií je ke zhlédnutí zde

AQUACONSULT, S. R. O.

červen 2021
Výstavba kanalizační a přečerpávací šachty, napojení, pískové lože, zásyp a hutnění, řezy a bourání asflatu v areálu společnosti. Fotografie ze stavby si zobrazíte zde.

CT Project, a. s.

31. 5. 2021 až 4. 6. 2021
Výstavba vodících zídek včetně tvorby šablon a betonáže v lokalitě Brodce – Mladá Boleslav. Fotografickou dokumentaci naleznete v galerii zde.

S COM, s. r. o.

duben/květen 2021
Výkopové práce v ulici 28. října v Praze (pěší zóna). Fotografie jsou zde.

Výstavba hřiště v obci Halouny-Svinaře

Průběh prací v období únor/březen 2021 na fotografiích zde. Výstavba opěrné zdi (Gabionu) během března 2021 zde. Fotografie zde ukazují postup prací v dubnu 2021. Dokumentace stavu před dokončením stavu v červnu 2021 ukazují fotografie zde.

RD Halouny – vodovodní přípojka

březen 2021
Zbudování vodovodní přípojky k rodinnému domu v obci Svinaře-Halouny a napojení. Referenční fotografie z provedení zakázky můžete shlédnout zde.

OÚ Nučice – oprava a rozšíření cest

říjen / listopad 2020
Rekonstrukce lesní cesty „Na Čtyřku, příprava podloží pro pokládku geotextílie a stěrkodrtě, hutnění, zaválcování, povrchová úprava kamenným prachem. Fotografický doprovod z prúběhu prací najdete zde.

S com, s. r. o.

říjen 2020
T-Mobile, OP –  MVČR, Vlašská, Praha 1 – zemní a výkopové práce, rozebrání, čištění a třídění dlažby, pokládka HDPE trubek, obnova povrchů. Fotografie z průběhu prací najdete zde.

S com, s. r. o.

září 2020
T-Mobile, OP Rakovnik – Valeo – zemní a výkopové práce, bourání asfaltu a betonů, rozebrání, čištění a třídění  dlažby, pokládka HDPE trubek, sondy na protlaky, obnova povrchů. Fotografie před zahájením prací jsou zde, a fotografie z průběhu najdete zde 16. 9., zde 18. 9., zde 19. 9., zde 23. 9., zde 25. 9., zde 26. 9. a zde 27. 9.

S com, s. r. o.

srpen 2020
T-Mobile – OP FTTS ring A93, Babákova, Praha 4 – zemní a výkopové práce, řezání a bourání asfaltu, pokládka HDPE trubek, obnova povrchů. Fotografie z průběhu prací najdete zde.

RD Halouny – vodovodní přípojka

červenec 2020
Realizace vodovodní přípojky k rodinnému domu v obci Halouny – výkopové práce, napojení, připojení vodoměru, zásyp a hutnění povrchu. Fotografie z realizace najdete zde.

S com, s. r. o.

červenec / srpen 2020
T Mobile-OP MKS Jaromírova – Svatoplukova – Výkopové práce – zámková dlažba – rozebrání, zřizení piskového lože, pokládka HDPE trubek, krycí desky, fólie, zásyp a hutnění po vrstvách, podbetonování. Odvozy přebytečného výkopku. Fotografie prováděných prací jsou zde.

TYBET INVEST s. r. o.

červen 2020
Oprava a zaválcování povrchů asfaltovým recyklátem v areálu betonárky Černošice, fotky zde,
a v areálu betonárky Týnec nad Sázavou. Fotky před zahájením prací jsou dostupné zde.

CT Project, a. s.

květen 2020
Bourání železobetonových pilotů v lokalitě Soběslav. Fotografickou dokumentaci naleznete zde.

S com, s. r. o.

květen 2020
Oprava mozaikové dlažby v ulici 28. října v Praze, fotografie k nahlédnutí jsou dostupné zde.

S com, s. r. o.

duben 2020
Poděbradská, Praha 9 – zemní a výkopové práce, bourání asfaltu a betonů, rozebrání dlažby, pokládka HDPE a MT trubek, obnova povrchů, Fotografie z průběhu prací jsou zde.

S com, s. r. o.

duben 2020
Českomoravská–Kurta Konráda–Ocelářská – zemní a výkopové práce, rozebrání dlažby, pokládka HDPE trubek a naspojkování. Fotografická dokumentace je zde, fotografie z dopojení na tomto odkazu.

Zakládání staveb, a. s.

duben 2020
Bourání betonů, zařezání a zalití CHA trubek, odvoz a likvidace suti. Na fotografie z této realizace se můžete podívat zde.

CT Project, a. s.

duben až červen 2020
Geodetické zaměření, výroba šablon a betonáž vodících zídek v lokalitě Praha 8, Zenklova ul. Fotografická dokumentace z dubna je zde, z května je zde a června je zde.

S com, s. r. o.

březen 2020
Vodafone – zemní trasa A1DUS, Dušní, Praha 1 – zemní a výkopové práce včetně startovací a cílové jámy, bourání asfaltu, rozebrání mozaikové dlažby, pokládka HDPE, usazení KK, betonování pod žulovou a mozaikovou dlažbu. Fotografickou dokumentaci provedených prací je ke zhlédnutí zde.

S com, s. r. o.

březen / duben 2020
Vodafone – Valentinská – Výkopové práce, bourání betonů, rozebraní mozaikové dlažby a odvozy, betonování podkladu pod mozaik a žulovou dlažbu. Výkopy na start. a cil. jámy, usazení KK, pokládka HOPE. Fotografie dokladující prováděné práce jsou zde.

OÚ Svinaře – Oprava cest

červen 2017
Lokální oprava poškozených míst vozovky, úsekové frézování, pokládka nového povrchu z asfaltového recyklátu. Fotografický doprovod je k nahlédnutí zde,

A S
Copyright www.vykas.cz 2021
Cookies