Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
V Y K

Referenční stavby

2023

OU Psáry
– stavební práce

AQUACONSULT a. s.
– stavební práce, zemní práce, asfalty, montáže

OÚ Svinaře
– opravy komunikací, asfalty, stavební práce

Státní zkušebna strojů
– opravy komunikací – asfalty

Technické služby Dolnobřežanská, s. r. o.

Zakládání staveb a. s., Divize 4
– betonáže, zemní práce – přehrada Orlík

2022

OÚ Svinaře
– opravy komunikací, stavební práce v období 1-12/22

S com s. r. o.
– výstavba optických sítí v období 1-12/22

Šťastný asfalt s. r. o.
– zemní a stavební práce v období 1-12/22

Asfalt – FA Jiří Pergl
– zemní a stavební práce v období 1-12/22

ENVOS, spol. s r. o.
– stavební a vykopové práce v období 1-12/22

AQUACONSULT a. s.
– zemní a vykopové práce, poruchová služba, stavební práce v období 1-12/22

Zakládání staveb a. s., Divize 4
– betonáže, bourací práce, stavební práce – přehrada Orlík v období 3-4/22

Statní zkušebna strojů
– opravy komunikací, stavební práce v období 2-6/22

2021

OÚ Svinaře
– výstavba multifunkčního hřiště Halouny v období 2-6/21
– opravy komunikací, stavební práce v období 1-12/21

S com s. r. o.
– výstavba optických sítí v období 1-12/21

Šťastný asfalt s. r. o.
– zemní a stavební práce v období 1-12/21

Asfalt – FA Jiří Pergl
– zemní a stavební práce v období 1-12/21

ENVOS, spol. s r. o.
– stavební a vykopové práce v období 1-12/21

AQUACONSULT a. s.
– zemní a vykopové práce, poruchová služba, stavební práce v období 1-12/21

CT – PROJEKT – Brno
– betonáže, bourací práce, stavební práce v období 1-12/21

Zakládání staveb a. s., Divize 4
– betonáže, bourací práce, stavební práce v období 1-12/21

2020

OÚ Svinaře
– oprava zpevněných ploch komunikací
– oprava asfaltových komunikací
– opravy propustků a dešťových
– odvodnění čištění vodotečí
– zemní práce

ENVOS, spol. s r. o.
– stavební práce
– pokládky dlažby, obrubníků
– výstavba zpevněných ploch
– zemní práce
– bourací práce

S com s. r. o.
– výstavba telekomunikačních sítí

Šťastný asfalt s. r. o.
– zemní práce

CT – PROJEKT – Brno
– výstavba vodících zídek
– zemní a bourací práce
– betonáž
– demontáž

Asfalt – FA Jiří Pergl
– zemní práce

TYBET – INVEST
– výstavba zpevněných ploch
– zemní a bourací práce

2019

OÚ Svinaře
– opravy asfaltových povrchů
– opravy a výstavba propustků a dešťových odvodnění
– vodovodní a kanalizační přípojky
– čištění lesních cest, úprava lesních cest
– výstavba cest z asfaltového recyklátu
– čištění vodotečí instalace dopravního značení zemní práce strojní a ruční

AQUACONSULT a. s.
– výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek, pohotovost voda a kanalizace

Zakládání staveb a. s.
– výstavba vodících zídek – piloty bourání betonových pilot oprava splaškové kanalizace
– zemní práce strojní a ruční

S com s. r. o.
– výstavba telekomunikačních sítí

ENVOS, spol. s r. o.
– stavební práce, bourací práce
– pokládka zámkové dlažby, obrubníků
– pomocné stavební práce
– zemní práce strojní a ruční
– výstavba dešťového odvodnění

Asfalt – FA Jiří Pergl
– tavební práce, bourací práce
– pokládka zámkové dlažby, obrubníků
– pomocné stavební práce
– zemní práce strojní a ruční úprava
– podkladu pro pokládku asfaltového povrchu

OÚ Nučice
– výstavba zpevněných ploch komunikací, cyklostezky
– zemní práce stavební práce
– prořezání a následné štěpkování porostů

Pavel Švestka s. r. o.
– opravy chodníků, výstavba chodníků, opravy oplocení
– zemní práce, stavební práce

Šťastný asfalt s. r. o.
– stavební, zemní, bourací a přípravné práce

2018

OÚ Všenory
– oprava asfaltových povrchů komunikací
– výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek
– výstavba chodníků, pokládka zámkové dlažby stavební úpravy – ZŠ Všenory
– čištění vodotečí, koryt, opravy kanálů
– parkové úpravy
– výstavba místních cest z asfaltového recyklátu
– zemní práce – ruční, strojní

OÚ Svinaře
– opravy asfaltových povrchů opravy a výstavba propustků, dešťového odvodnění
– výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek
– čištění lesních cest
– úprava lesních cest
– výstavba cest z asfaltového recyklátu
– čištění vodotečí
– instalace dopravního značení
– zemní práce – ruční, strojní

AQUACONSULT a. s.
– výstavba vodovodů a kanalizace
– avarijní služba – poruchy voda / kanalizace

Zakládání staveb a. s.
– bourání betonových pilot
– výstavba vodících zídek
– oprava splaškové kanalizace
– zemní práce – ruční, strojní

ENVOS, spol. s r. o.
– stavební práce demoliční práce pokládka zámkové dlažby, obrubníků
– pomocné stavební práce
– zemní práce – ruční, strojní
– výstavba dešťového odvodnění

Asfalt – FA Jiří Pergl
– stavební práce, bourací práce
– pokládka zámkové dlažby, obrubníků
– pomocné stavební práce
– zemní práce strojní a ruční
– výstavba dešťového odvodnění
– úprava podkladu pod asfaltový povrch komunikací

2017

OÚ Svinaře
– čištění příkopů, čištění vodoteče, opravy chodníků – Halouny, Bílý Kámen, Lhotka. Stavební práce

OÚ Všenory
– úklid obce po přívalových deštích, zprůchodnění odtoků vodotečí
– opravy komunikací, vodovodní a kanalizační přípojky, opravy kanalizačních poklopů zemní práce. vyřezání náletových křovin čištění vodotečí.

ZŠ Všenory
– opravy odvodnění, stavební práce

Zakládání staveb a. s.
– zemní práce, stavební práce – Praha / Troja, Praha / Dejvice

ENVOS, spol. s r. o.
– stavební práce – sportovní areály

AQUACONSULT a. s.
– havarijní služby, poruchy voda / kanalizace – oblast: Líšnice, Černošice, Dobřichovice, Lety, Všenory

Asfalt – FA Jiří Pergl zemní práce, přípravné práce pro pokládku nových povrchů komunikací – středočeský kraj

2016

OÚ Svinaře
– výstavba vodovodu HALOUNY, výstavba parkoviště, opravy cest z recyklátů a cest štěrkových, výstavba opěrných zídek.

OÚ Všenory
– oprava kanalizace –

ZŠ Všenory
– opravy chodníků, čištění vodoteče, výstavba kanalizace, vodovodních přípojek, oprava komunikací, nové asfaltové povrchy komunikací

Zakládání staveb a. s.
– oprava dlažby, oprava dlažby v mozaice, výstavba vodících zídek / Praha – Štvanice
– oprava jezu v Černošicích I. etapa.
– oprava jezu v Černošicích II. etapa

ENVOS, spol. s r. o.
– stavební práce, demoliční a zemní práce

Asfalt – FA Jiří Pergl
– zemní práce pro výstavbu komunikací, stavební práce

S com s. r. o.
– výstavba telekomunikačních sítí

Erbenova č.p. 17, Praha 5 / MUDr. Tesař
– ůdržba činžovního domu Zadní Třebáň – p. Valšuba rekonstrukce vodovodu, kanalizace – chata

Zadní Třebáň – p. Hronová
– rekonstrukce vodovodu, kanalizace – chata

AQUACONSULT a. s. – areál Mokropsy – rekonstrukce

Kompel s. r. o. – elektromontážní práce – Praha

Asfalt – FA Jiří Pergl
– zemní práce, přípravné práce pro pokládku nových povrchů komunikací – Berounsko

2015

ENVOS, spol. s r. o.
– parkové úpravy, zemní práce strojní a ruční

OÚ Svinaře
– opravy asfaltových povrchů, čištění dešťové kanalizace
– vyřezávání náletových porostu podél komunikací, čištění příkopů a vodotečí

ZŠ Všenory
– rekonstrukce suterénních prostor školy I. stupně na šatny

OÚ Všenory
– opravy dešťového odvodnění – žlab,
– výstavba odvodňovacích žlabů a čištění příkopu
– opravy asfaltových povrchů komunikací po obci

U Nikolajky č.p. 14, Praha 5
– celoroční údržba činžovního domu

Zakládání staveb a. s.
– rekonstrukce jezu Černošice
– zemní práce, betonáž vodících zídek na jezu
– demoliční práce – Třinec / Nebory – silniční obchvat
– strojní zemní práce – stavba Chabry / Praha

Zadní Třebáň - p. Horák
– ruční bourací a výkopové práce
– betonáž základové desky
– výstavba opěrných zídek z prolévacích tvárnic a betonáž
– dlaždičské práce chodníčků – kámen do betonu
– parkové úpravy

2014

RISL s. r. o.
– strojní a ruční zemní práce na řád plynu – Všenory

OÚ Svinaře
– opravy asfaltových povrchů, čištění dešťové kanalizace
– vyřezávání náletových porostů podél komunikací
– čištění příkopů a vodotečí
– oprava betonového mostku, čištění koryta u jezu, betonáž nového základu pro mostek

SAPA a. s.
– výstavba vodovodní přípojky

U Nikolajky č.p. 14, Praha 5
– celoroční údržba činžovního domu

OÚ Všenory
– opravy asfaltových povrchů, čištění dešťové kanalizace
– čištění příkopů a vodotečí, oprava oplocení hřbitova
– výstavba odvodňovacích žlabů

ENVOS, spol. s r. o.
– parkové úpravy, zemní práce strojní a ruční

Lesostavby Beroun s. r. o.
– výstavba a oprava 1x rybník, 4x tůně v obci Svinaře, Bílý Kámen
– výsadba stromů, výstavba lesnických oplocenek, parkové úpravy

Erbenova č.p. 17, Praha 5 / MUDr. Tesař
– rekonstrukce bytu v činžovním domě, malířské práce, schodiště domu

2013

Praha 5 / Řeporyje
– elektro přípojka, elektromontážní práce, zemní výkopové práce

S Com s. r. o., T Systém a. s.
– výstavba telekomunikačních sítí

OÚ Všenory
– opravy asfaltových povrchů, čištění dešťové kanalizace,
– čištění příkopů a vodotečí, oprava oplocení hřbitova,
– výstavba odvodňovacích žlabů

OÚ Svinaře
– opravy asfaltových povrchů, čištění dešťové kanalizace,
– vyřezávání náletových porostů podél komunikací,
– čištění příkopů a vodotečí

U Nikolajky č.p. 14, Praha 5
– celoroční údržba činžovního domu

Erbenova č.p. 17, Praha 5 / MUDr. Tesař
– rekonstrukce bytu v činžovním domě, údržba domu

Asfalt – FA Jiří Pergl
– opravy komunikací, zemní práce strojní a ruční

ENVOS, spol. s r.o.
– parkové úpravy, zemní práce strojní a ruční

ZŠ Všenory
– rekonstrukce třídy a sociálních zařízení I. stupeň (1B) – kompletní i s kolaudací

SAPA a.s.
– výstavby vodovodních řádů, opravy kanalizace, asfaltové komunikace

U Nikolajky č.p. 16, Praha 5
– celoroční údržba činžovního domu
Ing. KABA
– zemní výkopové práce / sondy

2012

S com s. r. o., T Systém a. s.
– výstavba telekomunikačních sítí

Zakládání staveb a. s.
– zemní práce, terénní úpravy, pokládka zámkové dlažby a obrubníků

OÚ Všenory
– opravy asfaltových povrchů
– čištění dešťové kanalizace
– čištění příkopů a vodotečí
– oprava oplocení hřbitova
– výstavba odvodňovacích žlabů

OÚ Svinaře
– rekonstrukce kostela v obci – střecha
– venkovní fasáda, parkové úpravy, výstavba parkových obrub
– zámková dlažba, travní povrchy

KOMPEL s. r. o.
– elektromontážní práce

S Com s. r. o., T Systém a. s.
– výstavba telekomunikačních sítí

RESTAURACE Na Kovárně / Všenory
– vodovodní a kanalizační přípojky SVA
– strojní a ruční výkopové práce na plyn – Řevnice

MŠ Všenory
– stavební práce-dešťové odvodnění, parkové úpravy

SAPA a. s.
– výstavby vodovodních řádů, opravy kanalizace, asfaltové komunikace
– výstavba, opravy zpevněných povrchů

Erbenova č.p. 17, Praha 5 / MUDr. Tesař
– rekonstrukce bytu v činžovním domě

U Nikolajky č.p. 14, Praha 5
– celoroční údržba činžovního domu

U Nikolajky č.p. 12, Praha 5
– pravy oken, opravy nátěrů.

U Nikolajky č.p. 16, Praha 5
– rekonstrukce bytové jednotky, rekonstrukce prádelny

Ing. KABA
– zemní výkopové práce – sondy

Asfalt – FA Jiří Pergl
– opravy komunikací, zemní práce strojní a ruční

ENVOS, spol. s r. o.
– parkové úpravy, zemní práce strojní a ruční

2011

OÚ Svinaře
– opravy asfaltových povrchů
– čištění dešťové kanalizace
– vyřezávání náletových porostů podél komunikací
– čištění příkopů a vodotečí

OÚ Všenory
– opravy asfaltových povrchů
– čištění dešťové kanalizace
– čištění příkopů a vodotečí

ZŠ Všenory
– oprava školního hřiště,
– výstavba dešťového odvodnění /drenáže/

S com s. r. o.
– výstavba telekomunikačních sítí, T Systém a.s.

SAPA a. s.
– výstavba vodovodních řádů
– opravy kanalizace
– asfaltové komunikace výstavba
– opravy, zpevnění povrchů

ENVOS, spol. s r. o.
– parkové úpravy, zemní práce strojní a ruční

EKOS Řevnice
– oprava dešťového odvodnění
– oprava silničních obrubníků

AQUACONSULT, spol. s r. o.
– opravy asfaltových povrchů

Erbenova č.p. 17, Praha 5 / MUDr. Tesař
– rekonstrukce bytu v činžovním domě

KOMPEL
– elektromontážní práce

Asfalty – Fa Jiří Pergl
– opravy komunikací, strojní a ruční zemní práce

DIAMEC s. r. o.
– ruční a strojní bourací práce

FA ROZTOČIL / ČOV Loděnice
– stavební práce

2010

Zakládání Group a. s. – oprava asfaltových povrchů – Praha-Zbraslav
OÚ Všenory – drobné stavební práce a opravy komunikací
OÚ Svinaře – zemní práce při výstavbě vodovodu, oprava komunikací
ZŠ Všenory – rekonstrukce prostor školy
MŠ Všenory – stavební práce
ENVOS, spol. s r. o. – ruční a strojní zemní práce
OÚ Všenory – opravy komunikací a chodníků
MŠ Všenory – zednické práce
Erbenova č.p. 17, Praha 5 – správa domu, opravy
Asfalt – FA Jiří Pergl – zemní a přípravné práce pro chodníky a komunikace
U Nikolajky č.p. 14, Praha 5 – údržba činžovního domu
U Nikolajky č.p. 12, Praha 5 – údržba činžovního domu
U Nikolajky č.p. 16, Praha 5 – údržba činžovního domu
S com s.r.o., T Systém a.s. – výstavba telekomunikačních sítí


2009

Zakládaní Group a. s. / Zbraslav
– výstavba protipovodňových stěn, stavební a zemní práce

OÚ Svinaře
– rekonstrukce komunikace, zemní práce

OÚ Všenory
– stavební a zemní práce

2008

AQUACONSULT, spol. s r. o.
– výstavba vodovodu a kanalizace – Černošice-Habřiny

TELSIG servis, spol. s r. o. – zemní práce


2008–2010

ENVOS, spol. s r. o. – stavební a zemní práce

2007

DIAL TELECOM a.s.
– zemní a telekomunikační práce – Praha 10-Hostivař

Benzínová stanice Martin OIL, Lety
– zemní práce a stavební

2007–2009

Všenory – demontáž a likvidace skleníků

2006

OÚ Mořinka – stavební práce
SSŽ, Závod Kolín – elektromontážní práce, zemní práce

2006–2008

SSŽ, Závod Řevnice
– zemní, stavební a elektromontážní práce

2006–2010

VYKAS s. r. o. – p. Mejstřík
– rekonstrukce haly a areálu

2005

HTH Praha – elektromontážní práce
KB THERM s. r. o. – stavební a zemní práce

2005–2006

AUTO – NOVO – TEAM s. r. o. – Řevnice stavební práce
OÚ Karlík – výstavba tlakové kanalizace a povrchy komunikací

2005–2007

EKOS Řevnice s. r. o. – stavební práce

2005–2010

Pavel Švestka s. r. o. – stavební a demoliční práce
Asfalt – FA Jiří Pergl – zemní a stavební práce
Erbenova č.p. 17, Praha 5 / MUDr. Tesař – údržba, opravy v činžovním domě

2003

AQUACONSULT, spol. s r.o.
– rekonstrukce čistírny odpadních vod – Vrané nad Vltavou

2003–2004

VHS Benešov spol. s r.o. – pohotovost voda a kanalizace

2002

Územní práce a úklidové práce – POVODEŇ, obec Řevnice, Dobřichovice, Lety, Všenory

2002–2010

AQUACONSULT, spol. s r. o.
– pohotovost voda a kanalizace, výstavba vodovodních a kanalizačních řádů

2001

PSJ servis Jihlava – strojní zemní práce

2001–2002

DIAMEC s. r. o.
METROSTAV a. s.
W Beton systém s. r. o.
Zakládání staveb a. s.
– demoliční práce, stavební práce

2000–2003

SČVK + AQUACONSULT, spol. s r. o.
– pohotovostní služba na opravu vodovodů a kanalizace – Praha-západ

2000–2005

Dobřichovice, Karlík, Řevnice, Svinaře, Zadní Třebáň, Les Řevnice, firma RISL s.r.o.
– opravy asfaltových povrchů

1998–2003

OÚ - Černolice, město Řevnice, Hrubý Jeseník, MČ Praha-Řeporyje

– zemní práce, stavební práce
– opravy a výstavba chodníků, komunikací

 

1996–2000

Práce prováděny ještě na fyzickou osobu – Michal Štika

Práce pro Českou spořitelnu a. s. – centrála Praha 5, Štefánikova
– údržba na provozech Prahy 5, stěhování nábytku, trezorů, výměna bezpečnostních skel na přepážkách, úklidy provozoven, opravy sádrokartonových příček, výměny koberců a PVC, opravy minerálních podhledů, rekonstrukce poboček, malování, vyklizení suterénních prostor centrály Prahy 5, likvidace kotelny

1995–2001

SPT Telecom, SUM – SPT Telecom, Český Telecom,
SUM Telekom s. r. o., STI TRADE s. r. o.

– zemní práce, pokládky telekomunikačních kabelů a HDPE trubek pro optické sítě

A S
Copyright www.vykas.cz 2021
Cookies